Privatlivspolitik (GDPR)

Oplysninger om behandling af personoplysninger

i forbindelse med medlemskab af
 ØBC - Ølstykke Badmintonklub

 

GDPR - Privatlivspolitik

 


OPSUMMERING

Vi har altid passet godt på jeres personoplysninger, og det gør vi fortsat, men du skal naturligvis være opmærksom på dine rettigheder.
  

Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Ølstykke Badmintonklub (ØBC) indsamler nogle kontaktoplysninger vedrørende dit medlemskab af ØBC, og i denne forbindelse er ØBC dataansvarlig for indsamling af de personoplysninger, som du har givet os.

ØBC sikrer,at dine oplysninger behandles i overensstemmelse med EU's Persondataforordning af 25. maj 2018 (også kaldet "GDPR" for "General Data Protection Regulation"), og at dine oplysninger ikke videregives, sælges eller udleveres til tredjepart.

 

Databehandler og formål

ØBC er –ud over at være dataansvarlig – også databehandler.

Retsgrundlaget for behandlingen af de af dig angivne personoplysninger sker jf. GDPR, artikel 6, stk. 1 (b) ("Behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i"), dvs. for at kunne opfylde den aftale om medlemskab, der er indgået mellem dig som medlem og ØBC.

 

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er at kunne administrere dit medlemskab af ØBC, hvilket omfatter følgende:

Orientering om aktiviteter for medlemmer af ØBC, f.eks. generalforsamling, orientering om stævner, tilmelding til stævner og turneringer samt ønske om frivillig hjælp til arrangementer.

 • Udsendelse af e-mails om ovennævnte aktiviteter.
 • Brug af situationsbilleder i forbindelse med stævner, turneringer og aktiviteter i ØBC.
 • Opkrævning af medlemskontingent.
 • Administration af motionsturneringer

 

Indsamling af personoplysninger

Vi registrerer de personlige kontaktoplysninger, som vi har modtaget fra dig som spiller, træner, forælder eller værge – det være sig navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer og e-mailadresse. Derudover registrerer vi løbende indbetaling af kontingent fra spillere.

Som betalt træner eller kioskmedarbejder registrerer vi nødvendige oplysninger for at kunne udbetale løn, samt videregive relevante oplysninger til Skat – dvs. udover almindelige personoplysninger som navn og adresse, registrerer vi også personnummer.

 

Opbevaring af personoplysninger

ØBC opbevarer kun oplysningerne om spillere, trænere, frivillige og relaterede kontaktpersoner (forældre, værge), så længe det er nødvendigt for at opfylde ovenstående formål.

 

Dine rettigheder
 
Som registreret spiller, træner og frivillig har du bl.a. følgende rettigheder:

 • Ret til indsigt: Du har ret til at se de personoplysninger, som ØBC har om dig, og du har ret til at få en række oplysninger om behandlingen.
 • Ret til berigtigelse: Du har ret til at få rettet urigtige/forkerte personoplysninger.
 • Ret til sletning eller "retten til at blive glemt": Som udgangspunkt har du ret til at få slettet dine personoplysninger, hvis én af en række betingelser, der nævnes i GDPR, er opfyldt.
 • Ret til begrænsning af behandling: Du har ret til at få begrænset ØBC’s behandling af dine personoplysninger, hvis én af en række betingelser er opfyldt.
 • Ret til dataportabilitet: Du har i visse situationer ret til at modtage dine personoplysninger og til at anmode om, at personoplysningerne overføres til en anden dataansvarlig (dette skal ske i et maskinlæsbart og almindeligt brugt format).
 • Ret til indsigelse: Du har ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger.
 • Ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse udelukkende baseret på automatisk behandling, herunder profilering af ØBC.

 

ØBC tilmelder spillere til turneringer igennem badmintonplayer.dk, som dermed opbevarer følgende ”Almindelige personoplysninger”: navn, adresse og fødselsdato.

ØBC administrerer medlemmer gennem ForeningLet, som dermed opbevarer følgende ”Almindelige personoplysninger”: navn, adresse og fødselsdato samt PBS aftalenr.

Hvis du ønsker at gøre din ret gældende over for ØBC, skal du kontakte ØBC (se kontaktoplysningerne nedenfor).


Klagemulighed

Hvis du har kontaktet ØBC, og hvis ØBC ikke efterkommer din anmodning, skal du kontakte Datatilsynet for at få vejledning om dine rettigheder og eventuelt klage over det, som du mener er ØBC’s brud på GDPR.
 
 Et brud er ifølge GDPR: Et brud på sikkerheden, der fører til hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysninger, der er transmitteret, opbevaret eller på anden måde behandlet.

Du skal dog være opmærksom på, at rettighederne – i visse situationer – kan være underlagt undtagelser.

 

Henvendelser vedrørende Privatlivspolitik i Ølstykke Badminton til:

Martin Olsen (Formand for ØBC)

Ølstykke Badminton Club

Tranekærvej 2

3650 Ølstykke

CVR nr.: 50529053

oelstykkebc@gmail.com

 

 

 

Yderligere oplysninger om dine rettigheder kan findes på Datatilsynets hjemmeside: https://www.datatilsynet.dk/databeskyttelse/hvad-er-dine-rettigheder